برچسب زده شده: دانلود رایگان pdf کتاب مکانیک کوانتومی حسین بیانی

خرید pdf کتاب مکانیک کوانتومی بیانی پوران پژوهش 0

خرید pdf کتاب مکانیک کوانتومی بیانی پوران پژوهش

دانلود کتاب مکانیک کوانتومی آنچه در این کتاب مطالعه خواهید کرد: مقدمات مکانیک کوانتومی اصول موضوعه مکانیک کوانتومی و معادله شرودینگر معادله شرودینگر و مسائل یک بعدی اندازه حرکت زاویه‌ای معادله شرودینگر در 2 و 3 بعد...